Betongbjälklag

Vi producerar förspända betongbjälklag.

Väl uttänkta kopplingssystem ger ett snabbt och kvalitetssäkrat montage.

Betongbjälklag dämpar buller

Massiva betongbjälklag ger mycket god dämpning av buller.

Låt våra konstruktörer hjälpa dig till ett smart byggande med stora spännvidder och god ekonomi.

 

 

Betongbjälklag