Kort om Welac

 Affärsidé

”Welac skall – effektivisera och förbättra kundernas byggprocesser genom utveckling, tillverkning och marknadsföring av prefabricerade betongelement och byggsystem.”

Vision

”Welac skall utveckla en hållbar framtid med betong som fundament.”

 

Tullinge2014 1