Sandwichvägg betong

Sandwichväggarnas popularitet bara ökar. Förutom att ge tillräckligt välisolerade hus för att klara nordens hårda vintrar används de nu alltmer även i sydliga länder eftersom de även stänger ute värme – kylning är ju ännu mer energikrävande än uppvärmning.

Modernt byggande ställer allt högre krav på kvalitet och prestanda. Då är det en fördel att bygga med industriellt producerade väggelement med sina goda egenskaper för stabilitet, brandskydd, hygien, hälsoaspekter, säkerhet vid användande och hantering, ljudisolering, samt energiförbrukning.

Sandwichelement passar för stomsystem med bärande väggsystem, system med betongpelare och balk och vid en kombination av båda systemen.

Kontakta oss gärna redan på projekteringsstadiet när det gäller speciallösningar, exceptionella mått, speciella krav eller önskemål, för att få bästa arkitektoniska, tekniska och ekonomiska lösning!

 

Väggelement