Prefabstommar

Unik kompetens inom prefabstommar och byggkomponenter i trä

Welac erbjuder byggkomponenter och prefabricerade stommar för gruppbygda småhus och flerbostadshus.

Relationen med dig som kund byggs med långsiktighet. Ett värdefullt erfarenhetsutbyte samt kompetent och erfaren personal ligger till grund för kontinuerlig produktutveckling. För att möta marknadens krav på energieffektiva bostäder och kortare byggtider har vi tagit fram tidsbesparande byggsystem. Lågenergiväggar erbjuds i olika utföranden och i en dialog med dig som kund.

 

Prefabtillverkning