Prefabricerat byggande allt mer populärt

Reportage - Bygg

Industriellt, prefabricerat byggande. Nu börjar allt fler i byggbranschen få upp ögonen för de stora fördelarna som den moderna byggmetoden innebär, i form av säkrad kvalitet, kostnadseffektivitet, tids- och miljöbesparingar.

Det blir allt vanligare att hela betong- och trähus byggs inomhus i varm, torr industrimiljö. Många anser att den överlägset största fördelen med prefabricerat byggande är den minimala risken att få in fukt i byggmaterialet.

Hundratals moment utförs under tak, som fasadmålning, tapetsering och installation av toaletter och vitvaror. Köksskåp, garderober, fönster och dörrar monteras. Lister spikas, golv läggs och kaklas, och el- och vattenledningar dras färdigt.

När huset är färdigbyggt inomhus görs en första besiktning innan det lastas för leverans till kundens tomt. Där monteras de prefabricerade husdelarna ihop, VVS och el ansluts, och takpannorna läggs ut.

Montageplats ersätter byggarbetsplats

För närvarande är industriellt byggande ett högaktuellt ämne i den svenska byggindustrin.

Sedan de första åren på 2000-talet råder en stark trend med fokus på industrialisering av bostadsbyggandet, då debatten tog fart om att branschen behöver utvecklas för att reducera kostnader, öka kvaliteten och utveckla effektiva produktionsmetoder.

– Med industriellt byggande avskaffar vi helt enkelt 1900-talets otidsenliga byggarbetsplats och ersätter den med en modern montageplats.

Industriella metoder har tillämpats länge inom tillverkning av moderna träbyggsystem.

– I småhusindustrin finns en lång tradition som vi nu förvaltar och utvecklar tillsammans med kommuner och beställare, också för flervåningshusbyggande. Vi kan kapa byggtider uppemot 60-70 procent, minska personalstyrkan med 50 procent och koldioxidutsläppen i byggskedet med 90 procent.

Effektiv produktion

Prefabricering är en central del i utveckling mot industriellt byggande, eftersom byggmiljön inomhus effektiviserar produktionen. Hjälpmedel och maskiner finns nära till hands, fabriken är ofta utrustad med arbetsbord, traverskranar och rullskenor i golvet, så all hantering kan ske rationellt.

Personalen har underrättats om olika steg i byggprocessen och är förberedd på att aktivt kunna bidra till förbättringsarbete.

I fabriksmiljö byggs allt oftare flervåningshus och daghem, skolor och andra offentliga lokaler, eftersom den rationella, fuktsäkra och kvalitetssäkrade byggproduktionen inomhus kan leda till lägre byggkostnader.

Men för att industriellt byggande ska vara lönsamt fordras utförlig planering, samordning och kontroll: komplexa, förtillverkade produkter är känsliga för fel, och om det finns brister i själva processen kan hela byggprojekt äventyras.

Nybyggnation och renovering

– Till exempel används så kallad självkompakterande betong, SKB, i allt högre grad inom prefabricerat byggande. SKB leder till effektivare gjutningar och bidrar till en betydligt bättre arbetsmiljö, säger han och förtydligar:

– Oavsett produktionssätt har betong som byggnadsmaterial en mängd fördelar, exempelvis när det gäller hållfasthet, formbarhet, brandmotstånd, ljudisolering och förmåga att lagra energi, samt god inomhusmiljö.

Utgenannt ser ljust på framtiden för byggandet i Sverige.

– Det finns ett stort behov av nybyggnation av bostäder och infrastruktur men också ett stort renoveringsbehov nu när det börjar bli dags att renovera miljonprogrammet. Med tanke på betongens goda värmelagringsförmåga tror jag att byggande med betong kommer att bli allt viktigare när vi nu fokuserar på att bygga energisnåla passiv- eller plushus.

– Jag anser att teknikerna prefabricerat och platsgjutet kompletterar varandra på ett bra sätt i ett industriellt byggande.

Stomelement av betong vanligast

När prefabricerade byggnader produceras i betong innehåller betongelementen elektriska installationer och håltagningar för andra installationer. Icke bärande utfackningsväggar är också förtillverkade till viss grad, och kompletteras med fönster, isolering och skivmaterial efter montage på tomten.

All köks- och badrumsinredning byggs in på byggplatsen, vilket även gäller för VVS-installationer.

Stomelement, alltså bärande byggnadsdelar, av betong tillverkas i Sverige sedan 1930-talet och är i dagsläget vanligast när det gäller byggandet av bostads- industri och affärsfastigheter.