Sandwichväggen

Den bästa väggen – Sandwichväggen

Ett sandwichelement består av två lager betong och ett mellanskikt av isolering. Det monteras snabbt och behöver mycket lite efterarbete.

Perfekt till passivhus och lågenergihus. Tack vare rätt kvalitet och tjocklek på isoleringen och där tjockleken kan anpassas efter önskat isolervärde, får man enkelt stor energibesparing och en minskad miljöpåverkan. Garanterat tätt utan att det blir problem med fukt – så att energiåtervinningen på ventialtionen kan fungera under hela husets livslängd.

Ytterskivan, fasaden, kan ytbehandlas på olika sätt med former, reliefer, ytor och färger för att få en variationsrik exteriör. T.ex. kan den levereras med ströpplad struktur och med släta partier runt fönster dörrar och hörn. Arkitekten ges stora möjligheter att påverka byggnadens fasad. Varför inte beställa fasaden färdigmålad och med färdigmonterade fönster?

 

betongväggar