betong jutning

 

Smart med betong.

Betong är starkt – du kan bygga med stora spännvidder utan pelare. Detta ger stor flexibilitet samt låga underhållskostnader.

Betong är miljövänligt – materialet kan återvinnas och återanvändas, samtidigt som det ger en sund inomhusmiljö. Betong dämpar dessutom ljud bättre än många andra material.

Betong är energieffektivt – lagrar värme och kyla, vilket jämnar ut variationerna under dygnet – du spar energi både för uppvärmning och kylning.