Smart med prefabelement

Betongelement går att forma nästan hur som helst och är enkelt att designa – bra för både arkitekt och konstruktör. Välj fritt bland mängder av ytbehandlingar, strukturer och färger.

Prefabelement tillverkas inomhus, det ger en enklare produktion – vilket garanterar hög och jämn kvalitet och bidrar till lägre kostnader.

Att bygga med prefab går snabbt – spar pengar.

Prefabbyggnation minskar risken för fuktskador eftersom byggnaden tidigt kommer under tak.

Prefabricerade betongelement passar till passivhus och lågenergibyggnader. Enkelt att välja typ och dimension på isoleringen. Enkelt att få tätt.

 

vägg4